top of page

PROJECT HUISKAMER

Ons eerste project: de Huiskamer van Heteren. Van niets nu naar een betekenisvol iets voor allen. Heterenaren missen een indoor plek om elkaar te ontmoeten. Samen met de bibliotheek wordt gewerkt aan de verwezenlijking van deze wens. Ze wordt gerund door onze stichting Open Voor Jou. Naast gelegenheid om te vertoeven en te verpozen zullen rond de 17 maatschappelijke organisaties gebruik gaan maken van dit duurzame inclusieve initiatief. Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt zullen samen met een professional de Huiskamer gaan runnen. 

De organisatie heeft als doel het stimuleren van levendigheid, bedrijvigheid, verbindingen, ontmoetingen en het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de maatschappij. In onze visie "medewerkers met talent" genoemd. Open Voor Jou gaat samen met de bibliotheek invulling geven aan de centrale ontmoetingsplek van het dorp, die vrijwilligerswerk bevordert en meedoen faciliteert. Het is de plek, samen met het Dorpsplein, waar lokale initiatieven hun activiteiten gaan presenteren. Ze vormt in ruimtelijke zin één organisch geheel met de bibliotheek met al haar eigentijdse producten en diensten. Wanneer Open Voor Jou niet zou instappen opent de bibliotheek slechts twee tot drie dagdelen haar deuren. Wij verzorgen een ‘altijd open’ mede omdat de vraag in het dorp naar een gemeenschapsruimte zo groot is. Ze realiseert gelijk haar bestaansrecht door in te zetten op inclusiviteit. Door deze samenwerking ontstaat er 340 m2 aan kansen en mogelijkheden.

 

De door Open voor Jou aan te stellen locatieleider/coördinator gaat samen met participatiemedewerkers, de vrijwilligers en de medewerkers met talent dagelijks zo lang als nodig geopend om te werken in o.a. de koffiebranderij waar lokale koffie wordt gebrand en verkocht. De combinatie met Betuwse zuivel- en fruitproducten maken de menukaart compleet. Naast koffie zijn er lokale thee en lokale ‘buitenbeentjes’ als vers appelgebak en frisse fruitlimonade. Onthaaste service met aandacht, een glimlach en dit alles op gemoedelijk dorpsniveau. Met een vast professioneel aanspreekpunt die personeel, gasten en activiteiten in goede banen leidt. Een unieke omgeving waar lef, samen, dorpskracht en aandacht bij elkaar komen en dat het verschil kan maken door de belofte Open voor Jou ook echt voelbaar te maken voor iedereen.

 

Een probleem is dat steeds meer vitale functies uit dorpen verdwijnen, terwijl veel onderwerpen complexer worden. Gevolg is dat er een kloof ontstaat tussen organisaties en inwoners. Er is een groeiende behoefte aan specifieke informatie die aansluit bij persoonlijke situaties. Om aan deze behoefte te voldoen komt er in de Huiskamer een dorpsservicepunt. Een multifunctionele balie, mede door vrijwilligers gerund, waar inwoners en organisaties terecht kunnen met respectievelijk vragen en antwoorden en/of het maken van afspraken. Met een laagdrempelige en toegankelijke service. Waar je niet alleen je consumpties afrekent, maar ook vragen stelt: over boeken, activiteiten in het dorp, aan het sociaal team, de plaatselijke energiecoöperatie en waar informatie te vinden is over bank, gemeente en zorgverzekeraar. Daarbij is het ook de halen/brengen locatie van diverse pakketdiensten en is er ook nog de mogelijkheid om met de mobiele thuisservice op andere locaties in het dorp vanuit de Huiskamer bij te dragen aan activiteiten. Een sterke partner is natuurlijk ook de bibliotheek die haar diensten en producten meer en meer op maat afstemt met de omgeving waar zij haar filiaal heeft. De term die daar waarschijnlijk bij past is zoiets als ‘community librarians’.

bottom of page